หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก

41 หมู่ 2 ถนนสูง ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

0 3242 5416

0 3242 7803

bankumsakae@dsdw.go.th

...
นางสาวนวลจันทร์ เงาประเสริฐ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

นางสาวนวลจันทร์ เงาประเสริฐ

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

เลขที่ 7 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

0 2577 1312

0 2577 0871

tanyaburimen@dsdw.go.th

...
นางปรานอม ประดิษฐกำจรชัย
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

นางปรานอม ประดิษฐกำจรชัย

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

11 หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

0 2577 1148

0 2577 3275

w_tanyaburi@dsdw.go.th, wifiloveme@hotmail.com

...
นางสาววันดี พันคูณ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

นางสาววันดี พันคูณ

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

204 หมู่ที่ 9 ถ.มิตรภาพ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18260

0 3635 7320,0 3629 8779

0 3635 7320,0 3629 8779

thapkwang@dsdw.go.th

...
นางสาวเกตุมณี สินพูนภักดิ์
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

นางสาวเกตุมณี สินพูนภักดิ์

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

เลขที่ 78/12 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

0 2583 0044

0 2584 3295

raiteepueng_non@dsdw.go.th

...
นางพนาลี ทองประเสริฐ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

นางพนาลี ทองประเสริฐ

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

เลขที่ 69 หมู่ 7 ต.หนองฉลอง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

0 4582 6421

0 4582 6421

preuyai@dsdw.go.th

...
นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไรที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา

นางสาวเอมอร ตรีพิชพันธุ์

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไรที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา

1362 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

0 4492 2666

0 4492 2667

mettainstitute@dsdw.go.th

...
นางไพทิพย์ หนูพรหม
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางไพทิพย์ หนูพรหม

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์

202 ม.16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210

0 3260 0829

0 3251 0827

pchome@dsdw.go.th, prachuapchokhome@gmail.com

...
นางฉันทนา สุทิน
ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางฉันทนา สุทิน

ผู้อำนวยการสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้

42 หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80120

0 7537 6226

0 7537 6227

sichonhome@dsdw.go.th

...
นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง

นางสาวกฤติมา โรจนทัพพะ

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง

771 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

0 5500 9759

0 5531 3377-17

wangtong@dsdw.go.th

...
นางสาวพิมพ์พร เหล่าไชย
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

นางสาวพิมพ์พร เหล่าไชย

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

112 หมู่ 6 หมู่บ้านหนองกอก ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ 50150

0 5304 7337

0 5304 7338

sanmahaphon@dsdw.go.th