หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง
ผู้อำนวยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง

ผู้อำนวยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง สวนล้านนา ร.9 ถนน โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

0 5321 0872

0 5321 0872

chiangmaitribal@dsdw.go.th, nectribalmuseum@hotmail.com