หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางสาวสุวรีย์ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางสาวสุวรีย์ ไชยวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อีกตำแหน่งหนึ่ง

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง สวนล้านนา ร.9 ถนน โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300

0 5321 0872

0 5321 0872

chiangmaitribal@dsdw.go.th, nectribalmuseum@hotmail.com