หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางสาวนวภรณ์ จันทากาศ
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

นางสาวนวภรณ์ จันทากาศ

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มตรวจสอบภายใน อาคาร 5 ชั้น 2 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6308-11

0 2282 2770

audit_dsdw@dsdw.go.th