หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางสาวอภิรดี มีสัตย์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

นางสาวอภิรดี มีสัตย์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100

0 2659 6399

0 2659 6391

psdg@dsdw.go.th