หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางจตุพร โรจนพานิช
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางจตุพร โรจนพานิช

อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6190

0 2281 3558

jatuporn.r@dsdw.go.th

...
นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางสาวสุชาดา หมื่นกล้า

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6009,0 2659 6010

suchada.mu@dsdw.go.th

...
อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก
รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก

รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

...
อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก

อยู่ระหว่างการสอบคัดเลือก

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

...
อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง

อยู่ระหว่างการแต่งตั้ง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

เลขที่ 1034 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100