หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นายกาญจนภาส พรหมรัตนลิขิต
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกระเสียว

นายกาญจนภาส พรหมรัตนลิขิต

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกระเสียว

นิคมสร้างตนเองกระเสียว

69 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

0 3559 5575

0 3559 5575

nikhomkrasiao@dsdw.go.th

...
นายภัคสรร กาลือ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง

นายภัคสรร กาลือ

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม

นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง 139/1 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000

0 5482 5588-9

0 5482 5588-9

nikhomkiolom@dsdw.go.th

...
นายสุริยัน อาจแก้ว
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์

นายสุริยัน อาจแก้ว

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์

นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์

นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ หมู่ 4 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46240

0 4386 9039

0 4386 9039

nikhomkuchinarai@dsdw.go.th

...
นายสัญญลักษณ์ อยู่รักษ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล

นายสัญญลักษณ์ อยู่รักษ์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองขุนทะเล

นิคมสร้างตนเองขุนทะเล

3 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

0 7735 5082

0 7735 5082

nikhomkhunthale@dsdw.go.th

...
นางรชยา ฮั่นตระกูล
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล

นางรชยา ฮั่นตระกูล

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล

นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล

98 หมู่3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260

0 5346 9098

0 5346 9098

nikhomkhueanbhumbol@dsdw.go.th

...
นางปวริศา สิทธิเวช
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์

นางปวริศา สิทธิเวช

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์

นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์

204 หมู่ 9 ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250

0 4342 1250

0 4342 1250

nikhomkhueanubolrat@dsdw.go.th

...
นางอนงค์นาฏ เมธีกุล
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้วและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางอนงค์นาฏ เมธีกุล

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้วและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว อีกตำแหน่งหนึ่ง

นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส

146 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

0 3724 7909

0 3724 7909

nikhomklongnamsai@dsdw.go.th, klongnamsai@hotmail.com

...
นายสุเมธ บัวบูชา
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองควนขนุนจังหวัดพัทลุง

นายสุเมธ บัวบูชา

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองควนขนุนจังหวัดพัทลุง

นิคมสร้างตนเองควนขนุน

300 หมู่ที่1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93110

0 7460 0710

0 7460 0710

nikhomkhuankhanun@dsdw.go.th

...
นางสาวกษมน ลือนาม
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคำสร้อย จ.มุกดาหาร

นางสาวกษมน ลือนาม

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคำสร้อย จ.มุกดาหาร

นิคมสร้างตนเองคำสร้อย

นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 130 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

0 4268 1077

0 4268 1088

nikhomkhamsoi@dsdw.go.th

...
นางสาวนวลน้อย นิยกิจ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

นางสาวนวลน้อย นิยกิจ

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์

85 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

0 7371 9788

0 7371 9788

nikhomkhokpho@dsdw.go.th

...
นางสาวสุภาภรณ์ นันท์สังข์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวสุภาภรณ์ นันท์สังข์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคิรีขันธ์

นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 207 หมู่ที่ 7 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

0 3260 0863-4

0 3260 0863

nikhomprachuap@dsdw.go.th, nikomchuap@gmail.com

...
นางสาวนันทภัค ปองสุข
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองอีกตำแหน่งหนึ่ง

นางสาวนันทภัค ปองสุข

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองอีกตำแหน่งหนึ่ง

นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง

253 ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

0 3863 6105

0 3863 6498

saraban_nikhomrayong@dsdw.go.th

...
นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี

นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี 132/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140

0 3649 1478

0 3649 1478

nikhomlopburi@dsdw.go.th

...
นางกชพรรณ จริยธรรม
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี

นางกชพรรณ จริยธรรม

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ

นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี 205 หมู่ 10 ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

0 4223 7095

0 4223 7095

nikhomchiangphin@dsdw.go.th, nikomchangpin@hotmail.com

...
นางสาวศิษยา จันทภา
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองตากฟ้า

นางสาวศิษยา จันทภา

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองตากฟ้า

นิคมสร้างตนเองตากฟ้า

61 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.ตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 60190

0 5624 1384

0 5624 1384

nikhomtakfa@dsdw.go.th

...
นางฉันทนา สุทิน
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นางฉันทนา สุทิน

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง

นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

0 7645 3649

0 7645 3667

nikhomthaimueang@dsdw.go.th

...
นางสาวพนารัตน์ จันทร์จิระ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

นางสาวพนารัตน์ จันทร์จิระ

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล

3 หมู่ที่ 12 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000

0 5502 0396

0 5502 0396

nikhomthungpho@dsdw.mail.go.th

...
นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน

นายบุญตุ้ม ศรีชุมพวง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน

นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน

นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก 351 หมู่ 4 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150

0 5500 9521

nikhomthungsan@dsdw.go.th

...
นายศุภฤกษ์ ภิญโญ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา

นายศุภฤกษ์ ภิญโญ

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา

นิคมสร้างตนเองเทพา

183 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90260

0 7480 0378

0 7480 0378

nikhomthepha@dsdw.go.th

...
นางสาววัชรี ศิริ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา

นางสาววัชรี ศิริ

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา

นิคมสร้างตนเองธารโต

นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา 253 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

0 7329 7017

0 7329 7170

nikhomthanto@dsdw.go.th

...
นางสาวพเยีย ศรีแสงทอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

นางสาวพเยีย ศรีแสงทอง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

นิคมสร้างตนเองโนนสัง

หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140

0 4200 2037,0 4200 2040

0 4200 2040

nikhomnonsang@dsdw.go.th

...
นายสุริชาติ จงจิตต์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ

นายสุริชาติ จงจิตต์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบางระกำ

นิคมสร้างตนเองบางระกำ

หมู่ 17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140

0 5590 6147

0 5590 6148

nikhombangrakam@dsdw.go.th, nikom_bk@hotmail.com

...
นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

นางสาววัลย์ลิกา สรรเสริญชูโชติ

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด

นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 195 หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180

0 4467 9000,0 4467 9608

0 4467 9000

saraban_nikhombankruat@dsdw.go.th

...
นายพินิจ จักรสูง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา

นายพินิจ จักรสูง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา

นิคมสร้างตนเองเบตง

บ้านอัยเยอร์ควีน หมู่ที่ 8 ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

0 7329 9583

0 7329 9583

nikhombetong@dsdw.go.th

...
นางจิราพร สุวรไตร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปราสาท

นางจิราพร สุวรไตร

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปราสาท

นิคมสร้างตนเองปราสาท

ถ.โชคชัย-เดชอุดม กม.131-132 ม.5 ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140

0 4455 1267

0 4455 1267

nikhomprasat@dsdw.go.th

...
นางปวริศา สิทธิเวช
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง

นางปวริศา สิทธิเวช

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง

นิคมสร้างตนเองปากจั่น

ที่ทำการนิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง เลขที่ 9 หมู่ที่ 10 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

0 7788 0636

0 7788 0638

nikhompakchan@dsdw.go.th

...
นางสาวกศิธิชา ดวงพัตรา
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

นางสาวกศิธิชา ดวงพัตรา

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท

นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท 163/6 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

0 3626 6663

nikhomphraphutthabat@dsdw.go.th , saraban_nikhomphraphutthabat@dsdw.go.th

...
นางสาวธัญพร อุ่นเศียร
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวธัญพร อุ่นเศียร

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นิคมสร้างตนเองพระแสง

นิคมสร้างตนเองพระแสง หมู่ 5 ตำบลไทรขึง อำเภอพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210

0 7795 0039

0 7795 0039

nikhomphrasaeng@dsdw.go.th

...
นายสมใจ บุญอาจ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา

นายสมใจ บุญอาจ

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา

หมู่ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130

0 7326 1512

0 7326 1512

nikhomyala@dsdw.go.th

...
นายศตธรรม เรืองรอง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล

นายศตธรรม เรืองรอง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล

หมู่ที่ 7 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 91130

0 7475 2001

0 7475 2001

nikhomsatun@dsdw.go.th

...
หม่อมหลวงสิรีสมร สุขสวัสดิ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

หม่อมหลวงสิรีสมร สุขสวัสดิ์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

นิคมสร้างตนเองพิมาย

เลขที่ 111 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110

0 4496 5404

0 4496 5416

nikhomphimai@dsdw.go.th

...
นางจินตนา แสนดี
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

นางจินตนา แสนดี

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย

นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 222 หมู่ที่ 13 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

0 4201 9009-10

0 4201 9009

Nikomphonphisai@dsdw.go.th

...
นางราศี แก้วมรกต
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นางราศี แก้วมรกต

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ

นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180

0 7458 4114-5

0 7458 4114

nikhomrattaphum@dsdw.go.th

...
นางสาวจันที สมนา
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวจันที สมนา

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี

นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย

เลขที่ 1 หมู่ 1 ที่ทำการนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350

0 4525 1775

0 4525 1775

saraban_nikhomlamdomnoi@dsdw.go.th ,nikhomlamdomnoi@dsdw.go.th

...
นางสาวประภัสสร ทาระพันธ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวประภัสสร ทาระพันธ์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี

นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่

นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี 214 หมู่ที่ 13 ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

0 4587 2053

0 4587 2109

Nikhomlamdomyai@dsdw.go.th

...
นางสาวกาญจนา ชื่นทองอร่าม
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวกาญจนา ชื่นทองอร่าม

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

นิคมสร้างตนเองลำตะคอง

เลขที่ 227 หมู่ 11 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

0 4430 0776

0 4430 0776

nikhomlamtakhong@dsdw.go.th

...
นางมนธิรา ธาราเวชรักษ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางมนธิรา ธาราเวชรักษ์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน

100 หมู่ที่ 5 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53190

0 5547 9905

0 5574 9905

nikhomlamnamnan@dsdw.go.th

...
นางวิไล รุ่งรัตน์มณีมาศ
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

นางวิไล รุ่งรัตน์มณีมาศ

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน

50 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270

0 4278 9017

0 4278 9017

nikhomlamnamun@dsdw.go.th, sdc55@dsdw.go.th

...
นางดาราพร มังคละอภินันท์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

นางดาราพร มังคละอภินันท์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์

นิคมสร้างตนเองลำปาว

นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ เลขที่ 9 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140

0 4387 1288

0 4384 0113

Nikomlampao@dsdw.go.th

...
นายบรรชา ช่างเหล็ก
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

นายบรรชา ช่างเหล็ก

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์

เลขที่ 144 หมู่ 13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210

0 4455 9037,0 4455 9082

0 4455 9082

nikhomliangmai@dsdw.go.th

...
นายสมชาย อ่อนบาง
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

นายสมชาย อ่อนบาง

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

นิคมสร้างตนเองศรีสาคร

หมู่ที่ 1 ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 96210

0 7370 9102

0 7370 9102

sisakhon@dsdw.go.th, sisakhon_@hotmail.com

...
นายถวิล สมกัน
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

นายถวิล สมกัน

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

นิคมสร้างตนเองสุคิริน

หมู่ที่ 6 ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 961960

0 7365 6068

0 7365 6068

nikhomsukhirin@dsdw.go.th

...
นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

นางจิตต์สัมพันธ์ ต่ายทรัพย์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี

นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง

หมุ่ 1 ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

0 4221 9740

0 4221 9740

ืnikhomhuailuang@dsdw.go.th