หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นายนพพร ปสันตา
เลขานุการกรม

นายนพพร ปสันตา

เลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6315

0 2659 6315

nopporn.p@dsdw.go.th

...
นางปภาศิริ ปีดแก้ว
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

นางปภาศิริ ปีดแก้ว

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6060

0 2281 8043

director@dsdw.go.th

...
นางระเมียรมาลย์ เรืองโรจนฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

นางระเมียรมาลย์ เรืองโรจนฤทธิ์

หัวหน้ากลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

1034 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6052

0 2659 6054

hrplan@dsdw.go.th

...
นางสาวสมฤทัย เทียนมณี
หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลัง

นางสาวสมฤทัย เทียนมณี

หัวหน้ากลุ่มบริหารการคลัง

กลุ่มบริหารการคลัง

กลุ่มบริหารการคลัง สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6068

0 2659 6067

icon_tantan@hotmail.com

...
นางสาวสุพรรณิการ์ เรืองศรี
หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์

นางสาวสุพรรณิการ์ เรืองศรี

หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6242

0 2659 6245

dsdwpr@hotmail.com

...
นางสาวปริศนา ฤทธิ์เทพ
หัวหน้ากลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

นางสาวปริศนา ฤทธิ์เทพ

หัวหน้ากลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ อาคาร 5 ชั้น 1 กลุ่มพัสดุและบริหารทรัพย์สิน เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6181

0 2628 3128

pritsana.r@dsdw.go.th

...
นางสาวขนิษฐา งั้นปัญญา
หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

นางสาวขนิษฐา งั้นปัญญา

หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย

กลุ่มกฎหมาย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2659 6297

0 2282 2568

Nitikarn_dsdw@dsdw.go.th

...
นางวันทนา ชนะกุล
ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

นางวันทนา ชนะกุล

ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

150 หมู่ 8 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

0 3273 7337

0 3773 7337-ต่อ26

idk_dsdw@dsdw.go.th

...
นายบรรชา ช่างเหล็ก
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร

นายบรรชา ช่างเหล็ก

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร

กลุ่มงานเลขานุการนักบริหาร

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 1034 ถนน กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2628 2562

0 2281 3558

-