หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพ

นางสาวฐาปนีย์ ศิริสมบูรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร

161/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 1 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

0 2245 2700

0 2246 8661

mmt_bkk@dsdw.go.th

...
นายอำพล หลิมเฮงฮะ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่

นายอำพล หลิมเฮงฮะ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่

ศูนย์ราชการจังหวัดกระบี่ เลขที่ 359 ม.7 ถ.ท่าเรือ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่

0 7561 1065

0 7562 1433

krabi_pcd@dsdw.go.th

...
นางวีระนุช ยิ้มหนองโพธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี

นางวีระนุช ยิ้มหนองโพธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาญจนบุรี

เลขที่ 203/2 หมู่ที่ 12 ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

0 3456 4113

0 3456 4113

kanchanaburi_pcd@dsdw.go.th

...
นางฉวีวรรณ์ บูรณกิตติ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์

นางฉวีวรรณ์ บูรณกิตติ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์

9 หมู่ 7 ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46140

0 4384 0433

0 4384 0433

kalasin_pcd@dsdw.go.th

...
นางประทุมพร ประคำ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร

นางประทุมพร ประคำ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกำแพงเพชร

21 หมู่12 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000

0 5586 8713

0 5586 8714

kamphaeng_pcd@dsdw.go.th

...
นางวิจารย์ ชูรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น

นางวิจารย์ ชูรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 212 หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น 40000

0 4339 3059

0 4339 3029

khonkaen_pcd@dsdw.go.th

...
นายจิรวัฒน์ เรณูมาร
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี

นายจิรวัฒน์ เรณูมาร

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี

เลขที่ 1/14-15 หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

0 3947 1708-9

0 3947 1708

chanthaburi_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์
ผู้อำนวยการคุ้มครองคนไร้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวนวลทิพย์ อาคมพัฒน์

ผู้อำนวยการคุ้มครองคนไร้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดฉะเชิงเทรา

เลขที่ 84/65-66 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

0 3851 5185

0 3851 5185

Chachoengsao_pcd@dadw.go.th

...
นางรัชนี วรรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี

นางรัชนี วรรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี

เลขที่ 172/23 หมู่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150

0 3823 4430

0 3823 4230

chonburi_pcd@dsdw.go.th

...
นางเพชรลดา ธนูญศักดิ์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

นางเพชรลดา ธนูญศักดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยนาท

เลขที่ 91/19 ซอยเทศบาล 43 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000

0 5641 6482

0 5641 6482

chainat_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ

นางสาวทิพวรรณ โอษคลัง

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชัยภูมิ

ศูนย์ราชการฯ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 เลขที่ 98 หมู่ 8 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000

0 4405 6548

0 4405 6549

Chaiyaphum_pcd@dsdw.go.th

...
นางจุฑามาศ หนูช่วย
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

นางจุฑามาศ หนูช่วย

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชุมพร

110/1 หมู่ที่ 10 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 86000

0 7763 0494

0 7763 0564

chumphon_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวรุ่งอรุณ ปงเมฆ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย

นางสาวรุ่งอรุณ ปงเมฆ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงราย

39/1 หมู่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

0 5316 0751

0 5316 0751

chiangrai_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวสุรีย์พร สุรศรี
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวสุรีย์พร สุรศรี

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่

130 ม.12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 (ภายในบริเวณศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่)

0 5329 6122

0 5329 6122

chiangmai_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวกิติยา วงศ์ทอง
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง

นางสาวกิติยา วงศ์ทอง

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง

41 หมู่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

0 7550 1043-44

0 7550 1043-44

trang_pcd@dsdw.go.th

...
นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด

นายพงษ์พิพัฒน์ พงษ์ธรรม

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตราด

เลขที่ 79 ถนนสายตราด-อ.แหลมงอบ หมู่ 1 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

0 3951 0576

0 3951 0575

trat_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวอุษณีย์ ยินดีสิทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก

นางสาวอุษณีย์ ยินดีสิทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก

เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

0 5503 0102

0 5503 0102

tak_pcd@dsdw.go.th, dsdwtak@gmail.com

...
นายชวลิต ขลุ่ยเงิน
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนครนายก

นายชวลิต ขลุ่ยเงิน

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนครนายก

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก

173/42-43 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000

0 3731 5375

0 3731 5078

nakhonnayok_pcd@dsdw.go.th

...
นางธรรมลักษ์ ตะโกพ่วง
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม

นางธรรมลักษ์ ตะโกพ่วง

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครปฐม

เลขที่ 295 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

0 3498 3099

0 3498 3099

nakhonpathom_pcd@dsdw.go.th

...
นายเจษฎา วารี
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม

นายเจษฎา วารี

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม

229 หมู่ที่ 5 บ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000

0 4219 9510

0 4219 9510

Nakhonphanom_pcd@dsdw.go.th

...
นางฉัตราพร เทพไทอำนวย
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

นางฉัตราพร เทพไทอำนวย

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครราชสีมา

1622/11 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

0 4492 2860

0 4492 2861

Korat_pcd@dsdw.go.th

...
นายธนเดช อมรวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายธนเดช อมรวัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์ราชการนาสาร หมู่ที่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

0 7576 3294-5

0 7576 3294

nakhonsi_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวพิมพ์ศศิตา ไวยหงษ์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์

นางสาวพิมพ์ศศิตา ไวยหงษ์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครสวรรค์

62/1 หมู่ 6 ซอยท่าข้าวกำนันทรงถนนนครสวรรค์ - ชุมแสง ตำบลนครสวรรณ์ออก อำเภอเมืองนครสวรรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

0 5625 5282

0 5625 5281-3

nakhonsawan_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวทิพวรรณ วีระกุล
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี

นางสาวทิพวรรณ วีระกุล

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี

78/13 หมู่1 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

0 2147 4909

0 2147 4908

Nonthaburi_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวกฤษติกา อูมาเฮ็ง
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส

นางสาวกฤษติกา อูมาเฮ็ง

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส

(ภายในสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส) ถนนศูนย์ราชการ หมู่ที่ 8 ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

0 7353 2566

0 7353 2566

narathiwat_pcd@dsdw.go.th

...
นางนิภารัตน์ ประพฤติ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางนิภารัตน์ ประพฤติ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน อีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน

เลขที่ 295 หมู่ที่ 7 ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน 55000

0 5471 6273

0 5471 6273

Nan_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวเจนจิรา สำแดงอาจ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ

นางสาวเจนจิรา สำแดงอาจ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบึงกาฬ

303 ม.8 ต.บึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

0 4249 0709-10

0 4249 0709-10

ฺbuengkan_pcd@dsdw.go.th

...
นายทยาน โคตะนนท์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์

นายทยาน โคตะนนท์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดบุรีรัมย์

332/5-6 หมู่ที่ 13ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

0 4416 3558

0 4416 3559

buriram_pcd@dsdw.go.th

...
นายราเชนทร์ ปัญญาธนคุณ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี

นายราเชนทร์ ปัญญาธนคุณ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี

1/130 หมู่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

0 2577 0815

0 2577 0815

pathumthani_pcd@dsdw.go.th

...
นางไพทิพย์ หนูพรหม
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางไพทิพย์ หนูพรหม

ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ 209 หมู่ที่ 16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210

0 3251 0704

0 3251 0704

prachup_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวศศิกมล ชัยจันทร์ดี
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี

นางสาวศศิกมล ชัยจันทร์ดี

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนบุรี

บ้านเลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

0 3748 0621

0 3748 0621

prachinburi_pcd@dsdw.go.th

...
นางวรรณธิดา คำเด่นเหล็ก
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี

นางวรรณธิดา คำเด่นเหล็ก

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปัตตานี

85 หมู่ที่ 9 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

0 7371 9833

0 7371 9833

pattani_pcd@dsdw.go.th

...
นางศิริเนตร พรมอยู่
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นางศิริเนตร พรมอยู่

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทร 217 หมู่ 2 ต.บ่อโพง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260

0 3575 0181-2

0 3575 0181-2

ayutthaya_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวสรารัศมิ์ เขื่อนแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

นางสาวสรารัศมิ์ เขื่อนแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพะเยา

เลขที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

0 5443 1080-0

0 5443 1080-1

้้phayao_pcd@dsdw.go.th

...
นายสุขเกษม เจียรศิลป์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา

นายสุขเกษม เจียรศิลป์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพังงา

118/5 ม. 13 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140

0 7641 0208

0 7641 0208

phangnga_pcd@dsdw.go.th

...
นางนฤมล บุญผลา
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง

นางนฤมล บุญผลา

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง

182 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000

0 7482 9726

0 7482 9727

Phatthalung_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวอมรรัตน์ แก่นแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์ค้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร

นางสาวอมรรัตน์ แก่นแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์ค้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร

400 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000

0 5661 3531

0 5661 3531

Phichit_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาววรรธน์รัศมิ์ ไตรอุโฆษ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

นางสาววรรธน์รัศมิ์ ไตรอุโฆษ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก

เลขที่ 772 หมู่ 8 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

0 5531 3380

0 5531 3380

phitsanulok_pcd@dsdw.go.th

...
นายพีรพัฒน์ ม่วงงาม
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี

นายพีรพัฒน์ ม่วงงาม

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี

41 ม.3 ต.ช่องสะแก อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

0 3240 0467

0 3240 0467

phetchaburi_pcd@dsdw.go.th

...
นายสุปกรณ์ กาแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์

นายสุปกรณ์ กาแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคารหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

0 5671 3801

Phetchabun_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวมัสยา ศรีทุมมา
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่

นางสาวมัสยา ศรีทุมมา

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแพร่

230/22 หมู่ 10 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000

0 5453 1116

0 5453 1116

phrae_pcd@dsdw.go.th, phrae_pd@hotmail.com

...
นางสาวไพลิน ศรีนคร
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต

นางสาวไพลิน ศรีนคร

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต

3/60 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุทัศน์ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

0 7661 4242

0 7661 4243

phuket_pcd@dsdw.go.th

...
นางจันทร์จิรา คำแก้ว
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม

นางจันทร์จิรา คำแก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมหาสารคาม

130/4498 หมู่ 11 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

0 4377 7827

mahasarakham_pcd@dsdw.go.th

...
นางจันทิรา ลาภมาก
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร

นางจันทิรา ลาภมาก

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดมุกดาหาร

เลขที่ 130 หมู่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130

0 4268 1386

mukdahan_pcd@dsdw.go.th

...
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 20/16 หมู่ 4ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

0 5204 9440,0 5361 5911

0 5204 9440

maehongson_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวสุธาสินี สุดแสน
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร

นางสาวสุธาสินี สุดแสน

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยโสธร

178 หมู่ 13 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000

0 4597 9989

0 4597 9989

yasothon_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวพัชรี ไทรทอง
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา

นางสาวพัชรี ไทรทอง

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดยะลา

62/50 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

0 7327 4839

0 7327 4839

skp.yala@gmail.com

...
นางมุณินทร์ชร อัคนิจ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด

นางมุณินทร์ชร อัคนิจ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดร้อยเอ็ด

333 หมู่ที่ 5 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170

0 4356 9461

0 4356 9461

roiet_pcd@dsdw.go.th,DSDW101@hotmail.com

...
นางสาววรรณิภา สระศรี
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง

นางสาววรรณิภา สระศรี

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระนอง

ชุมชนสุทธาวรรณ 2 เลขที่ 250/71 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000

0 7788 0635

0 7788 0637

ranong_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวนันทภัค ปองสุข
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองอีกตำแหน่งหนึ่ง

นางสาวนันทภัค ปองสุข

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยองอีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง

เลขที่ 258 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง 21180

0 3863 6455

0 3863 6455

rayong_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวอลิสรา กรุงจิตร
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี

นางสาวอลิสรา กรุงจิตร

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี

99/99 ม.4 ต.บ้านไร่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000

0 3273 8751

0 3273 8751

Ratchaburi_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

นางสาวอรวรรณ ฉ่ำชื่น

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรีและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรีอีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลพบุรี

363 หมู่5 ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15220

0 3668 0892

0 3668 0892

lopburi_pcd@dsdw.go.th

...
นางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปางและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปางและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง อีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง

139/1 หมู่ 1 บริเวณนิคมสร้างตนเองกิ่วลมจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000

0 5420 9459

0 5420 9460

lampang_pcd@dsdw.go.th

...
นางแสงดาว อารีย์เกิดเพียร
ผู้อำนวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน

นางแสงดาว อารีย์เกิดเพียร

ผู้อำนวยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน

84/1 หมู่ 2 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

0 5352 5629

0 5352 5629

lamphun_pcd@dsdw.go.th

...
นางสุจิตรา ดวงเต็ม
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย

นางสุจิตรา ดวงเต็ม

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย

269 หมู่ 6 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42100

0 4281 4840

0 4281 4840

loei_pcd@dsdw.go.th

...
นางนงลักษณ์ ชัยชาญ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ

นางนงลักษณ์ ชัยชาญ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ 499 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

0 4561 2043

0 4561 2043

sisaket_pcd@dsdw.go.th

...
นางวายุรี สุดรัก
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร

นางวายุรี สุดรัก

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสกลนคร 887/3 ซอยมรุมาศ สุทธวาส ๑ ถนนสุขเกษม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

0 4271 1195

0 4271 1195

Sakonnakhon_pcd@dsdw.go.th

...
นางฐาณิญา เจริญวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา

นางฐาณิญา เจริญวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสงขลา

366 หมู่ 2 ถนนสงขลา-เกาะยอ ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

0 7433 0231

0 7433 0230

Songkhla_pcd@dsdw.go.th

...
นางลัลธิมา หมาดปูเต๊ะ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล

นางลัลธิมา หมาดปูเต๊ะ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสตูล

หมู่ที่ 2 ถนนคลองขุด-นาแค ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000

0 7474 0514

0 7474 0514

satun_pcd@dsdw.go.th

...
นายชรินทร์ ขาวสุด
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ

นายชรินทร์ ขาวสุด

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ

58 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรหึงษ์ 6 ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

0 2462 6755

0 2462 6756

samut_pcd@dsdw.go.t้h

...
นางสาวสุพัตรา ตะกรุดทอง
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวสุพัตรา ตะกรุดทอง

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม

7/77-78 ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

0 3471 1941

0 3471 1941

samutsongkhram_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวณัฐลดา ธารีพฤกษ์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวณัฐลดา ธารีพฤกษ์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสาคร

9/15 ม.1 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

0 3443 2663

0 3443 2663

samutsakhon_pcc@dsdw.go.th

...
นางอนงค์นาฏ เมธีกุล
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้วและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางอนงค์นาฏ เมธีกุล

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้วและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว อีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว

146 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

0 3760 0285

0 3760 0285

Sakaeo_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี

นางสาวเครือพันธ์ ธนวนิชนาม

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี

163/3 หมู่ 7 ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120

0 3626 7440

0 3626 7440

saraburi_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวรุ่งณภา สีทะ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี

นางสาวรุ่งณภา สีทะ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสิงห์บุรี 242 หมู่ 4 ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000

0 3651 0281-2

0 3651 0281-2

singburi_pcd@dsdw.go.th

...
นายพนัส คชนิล
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย

นายพนัส คชนิล

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุโขทัย

157 หมู่่ที่ 10 ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

0 5561 2430

0 5561 2430

sukhothai_pcd@dsdw.go.th

...
นางอรทัย แพงโสภา
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี

นางอรทัย แพงโสภา

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุพรรณบุรี

9/9 หมู่1 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

0 3596 9916

0 3596 9916

Suphanburi_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวรัชนี พวงมาลี
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางสาวรัชนี พวงมาลี

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3/87 ถนนซอยพิเศษ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี84000

0 7735 5013

0 7735 5013

surat_pcd@dsdw.go.th

...
นายบรรชา ช่างเหล็ก
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์

นายบรรชา ช่างเหล็ก

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์

นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 144 หมู่ที่ 13 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

0 4455 9037,0 4455 9082

0 4455 9028

surin_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวเกษรา อินทโชติ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย

นางสาวเกษรา อินทโชติ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองคาย

409 หมู่ 11 ถนนหนองคาย -โพนพิสัย ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000

0 4201 2579

0 4201 2579

Nongkhai_pcd@dsdw.go.th

...
ว่าที่ร้อยโทรังสรรค์ นันทโพธิ์เดช
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู

ว่าที่ร้อยโทรังสรรค์ นันทโพธิ์เดช

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดหนองบัวลำภู

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดหนองบัวลำภู 39 หมู่ 6 ตำบลลำภู อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

0 4231 5950

0 4231 5950

nongbualamphu_pcd@dsdw.go.th

...
นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง

นางเธียรรัตน์ กล่อมประเสริฐ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง

13/2 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง 14120

0 3569 1555

0 3569 1555

angthong_pcd@dsdw.go.th

...
นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ

นายรักษ์ชาติ ริ้วทอง

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอำนาจเจริญ

ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ อาคารหอประชุมพญานาครินทร์ ชั้น 2 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000

0 4545 2178-9

0 4545 2178-9

amnatcharoen_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี

นางสาวพิชญ์นรินทร์ ศรีสงคราม

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุดรธานี 537/14 ถนนรอบเมือง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000

0 4224 2728

0 4224 2728

udonthani_pcd@dsdw.go.th, soonudonthani@hotmail.com

...
นางมนธิรา ธาราเวชรักษ์
ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางมนธิรา ธาราเวชรักษ์

ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ อีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์

เลขที่ 100 หมู่ 5 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 53190

0 5547 9913

0 5547 9913

uttaradit_pcd@dsdw.go.th

...
นางสาวทศพร บุญแนบ
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี

นางสาวทศพร บุญแนบ

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่ 12 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

0 5651 2026

0 5651 2026

Uthai_pcd@dsdw.go.th

...
นางรัมภาภรณ์ วรรคสังข์
ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

นางรัมภาภรณ์ วรรคสังข์

ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี

752 ม.24 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

0 4531 4941

0 4531 4942

ubonratchathani_pcd@dsdw.go.th