หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์
ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

นางเบญจวรรณ บุตรเพชรรัตน์

ผู้อำนวยการกองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6168

0 2659 6393

...
นายณัฐฐิติ์ เตชะบุญ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นายณัฐฐิติ์ เตชะบุญ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6155

0 2659 6393

natthi.t@dsdw.go.th

...
นางสาวอลิษา ปรีดาศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก

นางสาวอลิษา ปรีดาศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มมาตรการและกลไก

กลุ่มมาตรการและกลไก กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6259

0 2659 6393

mm.csv001@gmail.com

...
นางสาววลัยลักษณ์ สิมลา
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม

นางสาววลัยลักษณ์ สิมลา

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม

กลุ่มส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6159

0 2659 6161

jantira.l@dsdw.go.th

...
นายเอกลักษณ์ กุลทนันท์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย

นายเอกลักษณ์ กุลทนันท์

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย

กลุ่มส่งเสริมกิจการอาสาสมัครและเครือข่าย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองกิจการอาสาสมัครและภาคประชาสังคม ชั้น 3 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

0 2659 6159

0 2659 6393

aekkalak.k@dsdw.go.th