หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
น.ส.นงลักษณ์ ยะสูงเนิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

น.ส.นงลักษณ์ ยะสูงเนิน

ผู้อำนวยการกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

nongluck.y@dsdw.go.th

...
นางสาวนฤมล บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวนฤมล บุญศรี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

-

...
นางสาวนฤมล บุญศรี
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

นางสาวนฤมล บุญศรี

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน

กลุ่มนโยบายและแผนงาน

กองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ 255 อาคารชัยสมรภูมิ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

plan_sshd@hotmail.com

...
นายศุภฤกษ์ ภิญโญ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

นายศุภฤกษ์ ภิญโญ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

กลุ่มพัฒนานิคมสร้างตนเอง

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

-

...
นางดาราพร มังคละอภินันท์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

นางดาราพร มังคละอภินันท์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

กลุ่มพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

0 2306 8961

0 2354 7982

-

...
นางสาวจริยาพรรณ แก้วสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

นางสาวจริยาพรรณ แก้วสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

กลุ่มโครงการตามพระราชประสงค์และโครงการตามพระราชดำริ

1034 ถ. กรุงเกษม แขวง คลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

-