หน้าแรก

กลับสู่เว็บไซต์กรม

เมนู


...
นางสาวอรวีย์ ไชยชนะ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวอรวีย์ ไชยชนะ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี

203/2 ม.12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

0 3456 4383

0 3456 4384

kan_htdc@dsdw.go.th

...
นายอัครวิทย์ ปฏิโยเก
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร

นายอัครวิทย์ ปฏิโยเก

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร

288 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180

0 5586 8589-90

0 5586 8590

kamphaengphet_htdc@dsdw.go.th, sdc042014@gmail.com

...
นายนิคมภาค หวายบุตร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย

นายนิคมภาค หวายบุตร

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย

39 หมู่ 15 ต.ป่าซาง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

0 5360 2579

0 5360 2580

chiangrai_htdc@dsdw.go.th

...
นางสาวสุวรีย์ ไชยวงศ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางสาวสุวรีย์ ไชยวงศ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่และผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูง อีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่

130 ม.12 ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่

0 5327 9264-ต่อ101

0 5327 9264-ต่อ104

chiangmai_htdc@dsdw.go.th

...
นายศุรศักดิ์ คันธพรสิริ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก

นายศุรศักดิ์ คันธพรสิริ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก 184/15 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

0 5550 8831,

0 5550 8831-17

Tak_htdc@dsdw.go.th

...
นางนิภารัตน์ ประพฤติ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางนิภารัตน์ ประพฤติ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่านและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน อีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน

113 หมู่ที่ 7 ถนนน่าน - ทุ่งช้าง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

0 5471 9459

0 5471 8252

nan_htdc@dsdw.go.th, sdc25nan@gmail.com

...
นางสาวสุธัตตา สุวรรณกาศ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

นางสาวสุธัตตา สุวรรณกาศ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา

บริเวณศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ชั้น 1 (หลังเก่า) ถนนพหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

0 5444 9530-32

0 5444 9531

phayao_htdc@dsdw.go.th

...
นายอานนท์ คำตา
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก

นายอานนท์ คำตา

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก 334 หมู่ 6 ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

0 5526 5016

0 5526 5016

phitsanulok_htdc@dsdw.go.th

...
นางสาวณัฐมน เสริฐคัมภ์ศร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวณัฐมน เสริฐคัมภ์ศร

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี

41 หมู่ 3 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000

0 3240 0762

0 3240 0762

phetchaburi_htdc@dsdw.go.th, sdc37@hotmail.com

...
นายจิรวุฒิ ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์

นายจิรวุฒิ ศิริรัตน์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์

ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชบูรณ์ 99/11 หมู่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

0 5672 6627

0 5672 6628

phetchabun_htdc@dsdw.go.th, Hillmen19@hotmail.co.th

...
นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่

นายธนัฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ 110 หมู่ที่ 2 บ้านปทุม ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

0 5452 1728,0 5451 1189

0 5452 1728,0 5451 1189

Saraban_phrae_htdc@dsdw.go.th, phrae_htdc@dsdw.go.th

...
นางจิรนันท์ เจียมเจริญ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางจิรนันท์ เจียมเจริญ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ตู้ ปณ.1 เลขที่ 20/16 หมู่ที่ 4 บ้านแม่เหาะ ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

0 5368 7983

0 5368 7984

maehongson_htdc@dsdw.go.th, maehoahill@hotmail.com

...
นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

นายพิทักษ์ บุญฤทธิ์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี 99/99 หมู่ 4 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

0 3273 8803

0 3273 8803

ratchaburi_htdc@dsdw.go.th

...
นางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปางและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง อีกตำแหน่งหนึ่ง

นางปิยะนาถ พูลพิพัฒน์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปางและผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง อีกตำแหน่งหนึ่ง

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง

120 หมู่ที่ 6 ถนนลำปาง - แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ปณ. 52000

0 5482 5621

0 5482 5621

lampang_htdc@dsdw.go.th

...
นางสาวภิญญาภัชญ์ สันติจิราวัชร์
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน

นางสาวภิญญาภัชญ์ สันติจิราวัชร์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน

164/1 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

0 5353 7338,0 5352 5628

0 5353 7338

lamphun_htdc@dsdw.go.th, sdc52_lp@hotmail.com

...
นางสาวทศพร บุญแนบ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี

นางสาวทศพร บุญแนบ

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี

ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หลังเดิม ชั้น 2 ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

0 5651 1523

0 5651 1523

uthaithani_htdc@dsdw.go.th